Scroll to top

Privacy Policy

Privacy policy Seal Jobs

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen Seal Jobs gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle jobstudenten, kandidaat-jobstudenten en onze klanten. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jullie verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Wij zijn wij

Seal Jobs is de merknaam van SEAL Recruitment NV, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 126, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0547.678.826. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. SEAL Recruitment NV verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

2. Hoe kan je ons contacteren met vragen rond je privacy en deze verklaring?

Data privacy nemen we erg serieus en als je nog vragen mocht hebben na het lezen van deze privacy policy, kan je het best je vraag stellen aan privacy@seal.jobs en we bezorgen jou zo spoedig mogelijk een antwoord.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze uitzendkrachten. Deze gegevens worden verzameld bij uw inschrijving op onze website of via onze app. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP adres, cookies, verbindingsmomenten;
 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, werk-gerelateerde attesten en vergunningen,
 • Informatie voor loonsadministratie zoals: uw rijksregisternummer, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum en -plaats, uw loon en loonfiches;
 • De naam van een contactpersoon in geval van nood;
 • Evaluatieformulieren;
 • Informatie over het gebruik van onze website en andere digitale tools en eventuele individuele voorkeuren/gebruikersprofiel.

In het geval dat je één van onze klanten of prospects bent, houden wij enkel je persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres bij, samen met uw bedrijfsgegevens zoals BTW nummer en desgevallend bankrekeningnummer. De gegevens kunnen eventueel aangevuld worden met publiek beschikbare informatie van bijvoorbeeld publicaties in de kruispuntbank, Graydon of informatie die beschikbaar is via uw website.

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Je persoonlijke en elektronische identificatiegegevens worden verzameld met het oog op het doorlopen van een sollicitatietraject en als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming via opt-in op de website of via onze app. Je informatie voor de loonadministratie wordt verzameld met het oog op het uitvoeren van je arbeidsovereenkomst. In voorkomend geval wordt de naam van een contactpersoon verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer. Uw cv, motivatiebrief, werk-gerelateerde attesten en vergunningen en notities gemaakt tijdens het eerste gesprek evenals evaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang. Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne communicatie en voor het doorlopen van het sollicitatietraject met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming. Uw burgerlijke staat en de kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor de berekening voor fiscale en sociale doeleinden. Informatie over het gebruik van de website en tools, voorkeuren met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.
Voor contactpersonen bij klanten of prospects houden wij uw gegevens bij die noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over deze nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.

 • uitwisseling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
 • juridisch advies
 • uitnodigingen en informatie voor opleidingen
 • algemene informatie in nieuwsbrieven en dergelijke

5. Duur van de verwerking

Als je onze website of onze app na 1 jaar niet meer hebt gebruikt, zullen we jou toestemming vragen om nog langer in onze database te blijven. Zo kan je nog steeds gecontacteerd worden met betrekking tot beschikbare studentenjobs. De persoonsgegevens van uitzendkrachten die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 5 jaar bijgehouden na het beëindigen van het laatste contract. Na het verstrijken van deze termijn, zal je opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek je toestemming te geven indien je nog langer in onze database wenst behouden te blijven om gecontacteerd te worden om ingeschakeld te worden voor bepaalde functies. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

7. Doorgifte aan derden

Om een goede werking te garanderen kunnen bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens worden gedeeld met onze klanten in geval dat u daar arbeidsprestaties zal verrichten..
 • Informatie met betrekking tot loonadministratie wordt enerzijds gedeeld met ons sociaal secretariaat met als doel het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen en anderzijds met de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;
 • Uw persoonsgegevens worden bijgehouden door onze cloud-provider die instaat voor het beschikbaar maken van een veilig en operationeel platform.

Andere derden verwerken in opdracht van Seal.jobs persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij je persoonsgegevens op voldoende wijze technisch en organisatorisch beveiligen.

Seal.jobs maakt deel uit van de Vivaldis groep en het kan gebeuren dat uw persoonsgegevens worden geraadpleegd door zusterbedrijven uit onze groep (Vivaldis Interim, Vivaldis Construct, Vivaldis Maritime). Dit gebeurt enkel met het oog op dezelfde doelstelling als Seal.jobs, het aanbieden van een leuke baan.

Je persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met je voorafgaande toestemming.

Je personeelsdossier kan ook worden overgemaakt aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van het kwaliteitslabel van de beroepsfederatie.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

 • 1. Technische maatregelen
  • Gebruik van virusscans, firewalls, …
  • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
  • Geen onbeveiligde harde schijven
  • Toegangsbeveiliging tot gegevens
  • Encryptie van gegevens
  • Geen onbeveiligde back-ups
  • Werken op beveiligde harde schijven
 • 2. Organisatorische maatregelen
  • Welbepaalde personen hebben toegang
  • Procedure voor incidentenbeheer
  • Policy voor werknemers & medewerkers
  • Opleiding van werknemers & medewerkers
  • Vertrouwelijkheidsclausules

9. Permanently delete information

You can permanently delete all your information by navigating to profile > account > remove profile. This process is irreversable and all your information will be permanently deleted.

COOKIE POLICY SEAL JOBS

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Seal Jobs is een online selectie-en rekruteringskantoor dat zich voornamelijk op de Belgische markt richt en bijgevolg de Belgische interpretatie volgt.

2. Welk nut hebben deze cookies?

Seal Jobs wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Op onze website krijgt u een cookiebanner te zien die uw toestemming vraagt om cookies te mogen gebruiken. Cookies helpen Seal Jobs om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als je de website van Seal Jobs wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op de website te garanderen. Indien je deze cookies liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de punt 4 onderaan “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”). Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. De inhoud van die informatie wordt beschreven in onze privacybeleid onderaan deze pagina. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

3. Wat voor cookies gebruikt Seal Jobs?

Wij gebruiken twee soorten cookies, namelijk onze eigen functionele cookies en cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. De volgende partners worden betrokken:

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser — Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser — Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser — Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser — Safari

 • Klik of ‘Safari’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Voorkeuren’.
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Gevolgd worden door websites’
 • Zorg ervoor dat de ‘Vraag websites me niet te volgen’ niet is aangevinkt.

5. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?

Het is mogelijk dat niet alleen Belgische onderdanen de web-applicatie bezoeken. De Europese lidstaten implementeren de cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de betrokkene moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. Seal Jobs streeft ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

6. Wat zijn mijn rechten?

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Men kan als betrokkene volgende rechten uitoefenen:

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.